Spridartabeller

Gyllebo gödning har låtit de vanligaste tillverkarna av spridare testa våra produkter för att ta fram tabeller för spridning. Klicka på modell eller märke nedan för att ladda ner tabeller eller gå till tillverkarens hemsida där tabeller kan tas fram.