Best practice

Alla behöver ett gott råd ibland! Här samlar vi några goda råd. Har du något att dela med dig? skicka gärna in det genom kontaktformuläret.

Tips 1 – Mylla

Alla försök visar att gödning som kommer ner en bit i jorden ger störst effekt. Bäst resultat får du genom att radmylla gödningen på 6-10 centimeter. Har du inte möjlighet att radmylla går det även bra att harva ner gödningen men då blir effekten något sämre.

Tips 2 – Gödsla ordentligt

Det lönar sig att gödsla ordentligt! En stark gröda konkurrerar ut ogräs och ger därför ett högre utbyte av gödselmedlet än en mindre gödslad gröda. Så enkelt är det.

Tips 3 – Välj en låg kolkvävekvot

Kolkvävekvoten avgör gödselmedlets förmåga att leverera kväve till grödan. Ju lägre kolkvävekvot desto högre kväveeffektivitet.

Tips 1 – Mylla

Alla försök visar att gödning som kommer ner en bit i jorden ger störst effekt. Bäst resultat får du genom att radmylla gödningen på 6-10 centimeter. Har du inte möjlighet att radmylla går det även bra att harva ner gödningen men då blir effekten något sämre.

Tips 2 – Gödsla ordentligt

Det lönar sig att gödsla ordentligt! En stark gröda konkurrerar ut ogräs och ger därför ett högre utbyte av gödselmedlet än en mindre gödslad gröda. Så enkelt är det.

Tips 3 – Välj en låg kolkvävekvot

Kolkvävekvoten avgör gödselmedlets förmåga att leverera kväve till grödan. Ju lägre kolkvävekvot desto högre kväveeffektivitet.