Om oss

Historia

Företaget startade utanför skånska Gyllebo under 80-talet av Rune Johansson. Eftersom han hade höns hade han också mycket hönsgödsel! Den ville han förädla och blandade den med benmjöl och mineralgödsel och därmed såg företagets första mineralorganiska gödsel dagens ljus. Rune fortsatte utveckla produkter och företag tills han i slutet av 80-talet sålde Gyllebo Gödning till Lantmännen och Konvex. Samtidigt flyttades verksamheten från Gyllebo till Lantmännens Fabrik 196 i Östra hamnen i Malmö. Konvex bidrar med råvaror, Lantmännen med försäljning och distribution.

Ända från start har grönyteprodukter legat i fokus och utvecklats efterhand. Efterhand har ekoodlare upptäckt sortimentet av Biofer som stämmer väl överens med ekoodlingens kvävebehov. De senaste åren har EMV-produktionen utvecklats alltmer då fler och fler återförsäljare vill ha en egen kvalitetslinje. EMV-produktionen påbörjades under 90-talet då Weibulls ingick i Lantmännenkoncernen, Gyllebo Plantskydd var en av de stora produkterna då.

Ägare

Gyllebo Gödning ägs av Lantmännen ekonomisk förening samt av Konvex AB. Lantmännen är ett kooperativ som ägs av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda och verksamheter i ett 20-tal länder. Konvex bearbetar animaliska och vegetabiliska biprodukter med processen Biomal och sterilisering. Gyllebo Gödning använder råvaror från Konvex och producerar, säljer och distribuerar genom Lantmännen.

Ägare

Gyllebo Gödning ägs av Lantmännen ekonomisk förening samt av Konvex AB. Gyllebo är den naturliga aktören för att fånga upp biflöden från t.ex. animalieproduktionen och förädla dessa till högvärdiga gödningsprodukter som kan användas i lantbruket, trädgården eller på grönytor.