Biofer RAPS

Pellets

Biofer RAPS är ett specialanpassat gödselmedel för Brassica. Produkten har ett balanserat näringsinnehåll för att täcka rapsplantans näringsbehov. Extra Bor och Magnesium är tillsatt för att undvika brist i växande gröda. Dessutom föreligger en större del av kvävet som fria aminosyror som är direkt upptagbara av växten i roten – utan att någon nedbrytning behövs. Detta är speciellt bra på våren när man vill få tillgängligt kväve tidigt till rapsplantan.

Tillgänglig som

750 kg
300 pall

Animaliska biprodukter kategori 2 & 3. (MBM + PAP), Kaliumsulfat, Dolomit, Borax

Kväve 8,80%
Fosfor 2,10%
Kalium 5,00%
Svavel 2,20%
Magnesium 0,50%
Natrium 0,70%
Kalcium 2,40%
Mangan 23mg/kg
Bor 0,15mg/kg
Järn 330mg/kg
Bly 0,50mg/kg
Kadmium 0,02mg/kg
Koppar <10mg/kg
Krom <10mg/kg
Kvicksilver 0,02mg/kg
Nickel 1,3mg/kg
Zink 190mg/kg

Köp Biofer RAPS