Biofer 7-9-0

Mjöl

Biofer 7-9-0 är det mesta använda gödselmedlet i ekologisk odling i Sverige, där fosforvärden i marken är låga.. Kväveeffekten är hög, ca 75 % av effekten i mineralgödsel.

Det höga innehållet av fosfor är en tillgång men kan också vara ett problem. Produkten kan inte användas för ofta i växtföljden p.g.a. gällande regler för maximal tillförsel av fosfor. Gyllebo Gödning AB rekommenderar Biofer 7-9-0 en gång i växtföljden på jordar med P-Al klass III.

Tillgänglig som

750 kg
900 pall

Animaliska biprodukter (kat. 3) från konventionell livsmedelsindustri.

Kväve 7,20%
Fosfor 8,90%
Kalium 0,40%
Svavel 0,20%
Magnesium 0,20%
Natrium 0,60%
Kalcium 15,40%
Mangan 2,2mg/kg
Bor 25,0mg/kg
Järn 58,0mg/kg
Bly 0,30mg/kg
Kadmium 0,05mg/kg
Koppar 1,40mg/kg
Krom 0,51mg/kg
Kvicksilver 0,02mg/kg
Nickel 0,55mg/kg
Zink 100.00mg/kg

Köp Biofer