Biofer 9-3-4+2

Pellets

Biofer 9-3-4+2 används på jordar med kaliumbehov. Den kombinerar riktigt bra effekt med enkel hantering och relativt lågt pris. Biofer 9-3-4 är pelleterad och kan både kombisås och bredspridas med konventionella maskiner. Kombisådd ökar effekten och ger mindre ogräs. Vid kombisådd klarar de flesta maskinerna av att sprida upp till ca 800 kg/ha. En stor fördel med Biofer 9-3-4 är att den kan användas år efter år utan att tillförseln av fosfor överstiger den tillåtna mängden enligt gällande regelverk.

Tillgänglig som

750 kg
300 pall

Animaliska biprodukter kategori 2 & 3. (MBM) samt Kaliumsulfat

Kväve 8,80%
Fosfor 2,50%
Kalium 3,60%
Svavel 2,40%
Magnesium 0,20%
Natrium 1,30%
Kalcium 3,90%
Mangan 26mg/kg
Bor 22mg/kg
Järn 1700mg/kg
Bly 0,41mg/kg
Kadmium 0,03mg/kg
Koppar <10mg/kg
Krom <10mg/kg
Kvicksilver <0,02mg/kg
Nickel 1,4mg/kg
Zink 105,20mg/kg

Köp Biofer