Biofer Hemoglobin

Pellets

Biofer Hemoglobin är ett högkoncentrerat och snabbverkande kvävegödselmedel för ekologisk produktion av krukväxter och grönsaker.

Biofer Hemoglobin är pulverformig vilket ställer lite speciella krav på hantering och spridning. Men lyckas man applicera det på ett bra sätt så är kväveeffekten bättre än för något annat ekologiskt gödselmedel.

Om Biofer Hemoglobin sprids utan att först blandas i vatten så bör den alltid myllas. Utan myllning finns risk för flugor, besvärande lukt och svag kväveeffekt. Ett alternativ till att mylla ner den är att täcka den med ett tunt lager torv.

Många väljer att blanda Biofer Hemoglobin med vatten. Observera att den inte löser sig i vatten utan bara slammas upp. Det innebär att blandningen måste röras om vid användning för att inte slangar och munstycken ska sättas igen. Detta är speciellt viktigt vid droppbevattning. Där gäller det att ha kraftig omrörning och mycket vatten.

Tillgänglig som

750 kg
300 pall

Animaliska biprodukter kategori 3. (PAP)

Kväve 15,20%
Fosfor 0,00%
Kalium 1,20%
Svavel 0,30%
Magnesium 0,30%
Natrium 0,40%
Kalcium 0,00%
Mangan 3,4mg/kg
Bor 25,0mg/kg
Järn 2800mg/kg
Bly 0,1mg/kg
Kadmium 0,05mg/kg
Koppar 1,3mg/kg
Krom 0,25mg/kg
Kvicksilver 0,02mg/kg
Nickel 0,25mg/kg
Zink 19,0mg/kg

Köp Biofer Hemoglobin