Biofer N15

Pellets

Biofer N15 är ett specialgödsel för ekologisk odling med låg fosforhalt. Produkten är speciellt lämplig vid höga fosforklasser i marken.

Tillgänglig som

750 kg
300 pall

Animaliska biprodukter kategori 3. (PAP)

Kväve 14,50%
Fosfor 0,30%
Kalium 0,00%
Svavel 2,20%
Magnesium 0,00%
Natrium 0,70%
Kalcium 0,40%
Mangan 23mg/kg
Bor 22mg/kg
Järn 290mg/kg
Bly 0,51mg/kg
Kadmium 0,03mg/kg
Koppar <10mg/kg
Krom <10mg/kg
Kvicksilver 0,02mg/kg
Nickel 1,4mg/kg
Zink 230mg/kg

Köp Biofer N15