Biofer SUPER

Pellets

Biofer SUPER (NPKS 11-2-1-1) är ett specialgödsel för ekologisk odling med hög kvävehalt och relativt låg fosforhalt. Produkten har tekniskt bra egenskaper för att myllas.

Biofer SUPER passar bra till de flesta grödor och speciellt där höga krav ställs på kapacitet vid sådd eller myllning.

Tillgänglig som

750 kg
300 pall

Animaliska biprodukter kategori 2 & 3. (MBM + PAP)

Kväve 11%
Fosfor 2,20%
Kalium 0,60%
Svavel 0,90%
Magnesium 0,10%
Natrium 0,50%
Kalcium 3,90%
Mangan 20mg/kg
Bor 10mg/kg
Järn 450mg/kg
Bly <10mg/kg
Kadmium <1mg/kg
Koppar <10mg/kg
Krom <1mg/kg
Kvicksilver <1mg/kg
Nickel <10mg/kg
Zink 16mg/kg

Köp Biofer SUPER