Biofer 10-3-1

Pellets

Biofer 10-3-1 är ett av de mesta använda gödselmedlen i ekologisk odling i Sverige. Den kombinerar riktigt bra effekt med lågt pris och enkel hantering. Biofer 10-3-1 är pelleterad och kan både kombisås och bredspridas med konventionella maskiner. Kombisådd ökar effekten och ger mindre ogräs. Vid kombisådd klarar de flesta maskinerna av att sprida upp till ca 800 kg/ha. En stor fördel med Biofer 10-3-1 är att den kan användas år efter år utan att tillförseln av fosfor överstiger den tillåtna mängden enligt gällande regelverk.

Tillgänglig som

750 kg

Animaliska biprodukter kategori 2. (MBM)

Kväve 10%
Fosfor 2,60%
Kalium 1%
Svavel 0,50%
Magnesium 0,20%
Natrium 0,70%
Kalcium 4,40%
Mangan 23mg/kg
Bor 22mg/kg
Järn 840mg/kg
Bly 0,51mg/kg
Kadmium 0,03mg/kg
Koppar <10mg/kg
Krom <10mg/kg
Kvicksilver 0,02mg/kg
Nickel 1,4mg/kg
Zink 110mg/kg

Köp Biofer