Biofer 6-3-12+7

Pellets

Biofer 6-3-12+7 är den optimala gödseln till potatis och grönsaker på lite lättare jordar. Mixen mellan NP och K stämmer bra överens med potatisgrödans behov av de olika näringsämnena. Den är klorfattig eftersom kalium föreligger i sulfatform.

Biofer 6-3-12+7 kombinerar riktigt bra effekt med enkel hantering och relativt lågt pris. Den är pelleterad och kan både kombisås och bredspridas med konventionella maskiner.

Biofer 6-3-12+7 innehåller hela 6,9 % svavel vilket gör den intressant som komplement i svavelkrävande grödor.

Kombisådd ökar effekten och ger mindre ogräs. Vid kombisådd klarar de flesta maskinerna av att sprida upp till ca 800 kg/ha.

Tillgänglig som

750 kg
300 pall

Animaliska biprodukter från konventionell slakteri- och livsmedelsindustrin Kat.2 samt kaliumsulfat.

Kväve 6,10%
Fosfor 2,40%
Kalium 12%
Svavel 7,30%
Magnesium 0,10%
Natrium 3,10%
Kalcium 4,90%
Mangan 12mg/kg
Bor 22mg/kg
Järn 390mg/kg
Bly 0,33mg/kg
Kadmium 0,02mg/kg
Koppar <10mg/kg
Krom <10mg/kg
Kvicksilver <0,02mg/kg
Nickel 0,8mg/kg
Zink 71mg/kg

Köp Biofer