Biofer SUPER

Biofer SUPER

Pellets

Biofer SUPER (NPKS 11-2-1-1) är ett specialgödsel för ekologisk odling med hög kvävehalt och relativt låg fosforhalt. Produkten har tekniskt bra egenskaper för att myllas.

Biofer SUPER passar bra till de flesta grödor och speciellt där höga krav ställs på kapacitet vid sådd eller myllning.

Tillgänglig som

750 kg
300 pall

Animaliska biprodukter kategori 2 & 3. (MBM + PAP)

Kväve 11%
Fosfor 2,20%
Kalium 0,60%
Svavel 0,90%
Magnesium 0,10%
Natrium 0,50%
Kalcium 3,90%
Mangan 20mg/kg
Bor 10mg/kg
Järn 450mg/kg
Bly <10mg/kg
Kadmium <1mg/kg
Koppar <10mg/kg
Krom <1mg/kg
Kvicksilver <1mg/kg
Nickel <10mg/kg
Zink 16mg/kg

Köp Biofer SUPER

Biofer RAPS

Biofer RAPS

Pellets

Biofer RAPS är ett specialanpassat gödselmedel för Brassica. Produkten har ett balanserat näringsinnehåll för att täcka rapsplantans näringsbehov. Extra Bor och Magnesium är tillsatt för att undvika brist i växande gröda. Dessutom föreligger en större del av kvävet som fria aminosyror som är direkt upptagbara av växten i roten – utan att någon nedbrytning behövs. Detta är speciellt bra på våren när man vill få tillgängligt kväve tidigt till rapsplantan.

Tillgänglig som

750 kg
300 pall

Animaliska biprodukter kategori 2 & 3. (MBM + PAP), Kaliumsulfat, Dolomit, Borax

Kväve 8,80%
Fosfor 2,10%
Kalium 5,00%
Svavel 2,20%
Magnesium 0,50%
Natrium 0,70%
Kalcium 2,40%
Mangan 23mg/kg
Bor 0,15mg/kg
Järn 330mg/kg
Bly 0,50mg/kg
Kadmium 0,02mg/kg
Koppar <10mg/kg
Krom <10mg/kg
Kvicksilver 0,02mg/kg
Nickel 1,3mg/kg
Zink 190mg/kg

Köp Biofer RAPS

Biofer N15

Biofer N15

Pellets

Biofer N15 är ett specialgödsel för ekologisk odling med låg fosforhalt. Produkten är speciellt lämplig vid höga fosforklasser i marken.

Tillgänglig som

750 kg
300 pall

Animaliska biprodukter kategori 3. (PAP)

Kväve 14,50%
Fosfor 0,30%
Kalium 0,00%
Svavel 2,20%
Magnesium 0,00%
Natrium 0,70%
Kalcium 0,40%
Mangan 23mg/kg
Bor 22mg/kg
Järn 290mg/kg
Bly 0,51mg/kg
Kadmium 0,03mg/kg
Koppar <10mg/kg
Krom <10mg/kg
Kvicksilver 0,02mg/kg
Nickel 1,4mg/kg
Zink 230mg/kg

Köp Biofer N15

Biofer 7-9-0

Biofer 7-9-0

Mjöl

Biofer 7-9-0 är det mesta använda gödselmedlet i ekologisk odling i Sverige, där fosforvärden i marken är låga.. Kväveeffekten är hög, ca 75 % av effekten i mineralgödsel.

Det höga innehållet av fosfor är en tillgång men kan också vara ett problem. Produkten kan inte användas för ofta i växtföljden p.g.a. gällande regler för maximal tillförsel av fosfor. Gyllebo Gödning AB rekommenderar Biofer 7-9-0 en gång i växtföljden på jordar med P-Al klass III.

Tillgänglig som

750 kg
900 pall

Animaliska biprodukter (kat. 3) från konventionell livsmedelsindustri.

Kväve 7,20%
Fosfor 8,90%
Kalium 0,40%
Svavel 0,20%
Magnesium 0,20%
Natrium 0,60%
Kalcium 15,40%
Mangan 2,2mg/kg
Bor 25,0mg/kg
Järn 58,0mg/kg
Bly 0,30mg/kg
Kadmium 0,05mg/kg
Koppar 1,40mg/kg
Krom 0,51mg/kg
Kvicksilver 0,02mg/kg
Nickel 0,55mg/kg
Zink 100.00mg/kg

Köp Biofer

Biofer 10-3-1

Biofer 10-3-1

Pellets

Biofer 10-3-1 är ett av de mesta använda gödselmedlen i ekologisk odling i Sverige. Den kombinerar riktigt bra effekt med lågt pris och enkel hantering. Biofer 10-3-1 är pelleterad och kan både kombisås och bredspridas med konventionella maskiner. Kombisådd ökar effekten och ger mindre ogräs. Vid kombisådd klarar de flesta maskinerna av att sprida upp till ca 800 kg/ha. En stor fördel med Biofer 10-3-1 är att den kan användas år efter år utan att tillförseln av fosfor överstiger den tillåtna mängden enligt gällande regelverk.

Tillgänglig som

750 kg

Animaliska biprodukter kategori 2. (MBM)

Kväve 10%
Fosfor 2,60%
Kalium 1%
Svavel 0,50%
Magnesium 0,20%
Natrium 0,70%
Kalcium 4,40%
Mangan 23mg/kg
Bor 22mg/kg
Järn 840mg/kg
Bly 0,51mg/kg
Kadmium 0,03mg/kg
Koppar <10mg/kg
Krom <10mg/kg
Kvicksilver 0,02mg/kg
Nickel 1,4mg/kg
Zink 110mg/kg

Köp Biofer

Biofer 6-3-12+7

Biofer 6-3-12+7

Pellets

Biofer 6-3-12+7 är den optimala gödseln till potatis och grönsaker på lite lättare jordar. Mixen mellan NP och K stämmer bra överens med potatisgrödans behov av de olika näringsämnena. Den är klorfattig eftersom kalium föreligger i sulfatform.

Biofer 6-3-12+7 kombinerar riktigt bra effekt med enkel hantering och relativt lågt pris. Den är pelleterad och kan både kombisås och bredspridas med konventionella maskiner.

Biofer 6-3-12+7 innehåller hela 6,9 % svavel vilket gör den intressant som komplement i svavelkrävande grödor.

Kombisådd ökar effekten och ger mindre ogräs. Vid kombisådd klarar de flesta maskinerna av att sprida upp till ca 800 kg/ha.

Tillgänglig som

750 kg
300 pall

Animaliska biprodukter från konventionell slakteri- och livsmedelsindustrin Kat.2 samt kaliumsulfat.

Kväve 6,10%
Fosfor 2,40%
Kalium 12%
Svavel 7,30%
Magnesium 0,10%
Natrium 3,10%
Kalcium 4,90%
Mangan 12mg/kg
Bor 22mg/kg
Järn 390mg/kg
Bly 0,33mg/kg
Kadmium 0,02mg/kg
Koppar <10mg/kg
Krom <10mg/kg
Kvicksilver <0,02mg/kg
Nickel 0,8mg/kg
Zink 71mg/kg

Köp Biofer

Biofer 9-3-4+2

Biofer 9-3-4+2

Pellets

Biofer 9-3-4+2 används på jordar med kaliumbehov. Den kombinerar riktigt bra effekt med enkel hantering och relativt lågt pris. Biofer 9-3-4 är pelleterad och kan både kombisås och bredspridas med konventionella maskiner. Kombisådd ökar effekten och ger mindre ogräs. Vid kombisådd klarar de flesta maskinerna av att sprida upp till ca 800 kg/ha. En stor fördel med Biofer 9-3-4 är att den kan användas år efter år utan att tillförseln av fosfor överstiger den tillåtna mängden enligt gällande regelverk.

Tillgänglig som

750 kg
300 pall

Animaliska biprodukter kategori 2 & 3. (MBM) samt Kaliumsulfat

Kväve 8,80%
Fosfor 2,50%
Kalium 3,60%
Svavel 2,40%
Magnesium 0,20%
Natrium 1,30%
Kalcium 3,90%
Mangan 26mg/kg
Bor 22mg/kg
Järn 1700mg/kg
Bly 0,41mg/kg
Kadmium 0,03mg/kg
Koppar <10mg/kg
Krom <10mg/kg
Kvicksilver <0,02mg/kg
Nickel 1,4mg/kg
Zink 105,20mg/kg

Köp Biofer

Biofer Hemoglobin

Biofer Hemoglobin

Pellets

Biofer Hemoglobin är ett högkoncentrerat och snabbverkande kvävegödselmedel för ekologisk produktion av krukväxter och grönsaker.

Biofer Hemoglobin är pulverformig vilket ställer lite speciella krav på hantering och spridning. Men lyckas man applicera det på ett bra sätt så är kväveeffekten bättre än för något annat ekologiskt gödselmedel.

Om Biofer Hemoglobin sprids utan att först blandas i vatten så bör den alltid myllas. Utan myllning finns risk för flugor, besvärande lukt och svag kväveeffekt. Ett alternativ till att mylla ner den är att täcka den med ett tunt lager torv.

Många väljer att blanda Biofer Hemoglobin med vatten. Observera att den inte löser sig i vatten utan bara slammas upp. Det innebär att blandningen måste röras om vid användning för att inte slangar och munstycken ska sättas igen. Detta är speciellt viktigt vid droppbevattning. Där gäller det att ha kraftig omrörning och mycket vatten.

Tillgänglig som

750 kg
300 pall

Animaliska biprodukter kategori 3. (PAP)

Kväve 15,20%
Fosfor 0,00%
Kalium 1,20%
Svavel 0,30%
Magnesium 0,30%
Natrium 0,40%
Kalcium 0,00%
Mangan 3,4mg/kg
Bor 25,0mg/kg
Järn 2800mg/kg
Bly 0,1mg/kg
Kadmium 0,05mg/kg
Koppar 1,3mg/kg
Krom 0,25mg/kg
Kvicksilver 0,02mg/kg
Nickel 0,25mg/kg
Zink 19,0mg/kg

Köp Biofer Hemoglobin