Stigande priser på ekopotatis i Europa
Stigande priser på ekopotatis i Europa

Stigande priser på ekopotatis i Europa


Risken att Sverige ska svämmas över av billig importerad ekopotatis från skörd 2015 verkar inte vara överhängande. Ekoweb.nu har talat med flera marknadsaktörer och på de marknader som påverkar det svenska priset på ekopotatis mest, den danska och tyska, ligger industripriserna just nu en krona högre än vad de gjorde under motsvarande period förra året. Det beror på en lägre skörd av ekopotatis i Europa.
 
Gyllebo Gödning
 
Agriprim