Stigande priser ger lägre premie för ekospannmålen
Stigande priser ger lägre premie för ekospannmålen

Stigande priser ger lägre premie för ekospannmålen


Priserna på konventionell spannmål har stigit svagt den senaste månaden i världen, De ekologiska priserna stiger inte i samma takt, därmed har ekopremien sjunkit. Det svenska importbehovet ligger på cirka 15 000 ton och det finns fortsatt - möjligheter till export. Inför 2014 är rådet att gödsla vetet ordentligt.

Lantmännen Lantbruks analys av läget på den svenska ekospannmålsmarknaden just nu är avvaktande handel och tuffare prisläge. Priserna på den konventionella spannmålen har stigit på världsmarknaden och de ekologiska priserna har inte följt med i samma utsträckning. Det betyder att ekopremien har minskat.

- Min uppfattning är att det är lite lugnare handel än vanligt. Vi fick en hög skörd på hela norra halvklotet med stora volymer. Efterfrågan verkar inte ha ökat i samma omfattning som tillgången. Årets svenska importbehov bedömer ligger på ca 15 000 ton, säger Göran Karlsson, produktmarknadschef för ekologisk spannmål hos Lantmännen Lantbruk.

Hos Lantmännen Lantbruk - är uppfattningen att de ökade volymerna inte har svalts av marknaden i den omfattning man skulle önskat.

- Marknadsläget för svensk ekospannmål har blivit lite tuffare de senaste veckorna, framför allt för vete och korn. Mot strömmen går grynhavren och rapsen i Sverige. Vi ser en - tendens att allt mer ekologisk spannmål stannar kvar på gårdarna och att mer spannmål handlas mellan gårdarna,

När det gäller vetet så har konkurrensen hårdnat för mot det svenska ekovetet på exportmarknaden.

- Svensk exportförsäljning pressas allt mer på den europeiska marknaden av länderna i öst. För tillfället är kalkylen bättra, att använda vetet till foder i Sverige än att exportera det. Det motstånd som tidigare fanns mot att importera ekospannmål från Ukraina och Kazakstan till Europa har försvunnit. Kontrollen och spårbarheten har blivit bättre och förtroendet har ökat från köparna, säger Göran Karlsson.

Ett problem i den svenska ekoodlingen är den låga proteinhalten, något som ligger svenskarna i fatet på exportmarknaden.

- Hade vi haft högre proteinhalt på det svenska ekovetet hade vi kunnat sälja till exempelvis USA och UK. Vi ligger prismässigt rätt men med en proteinhalt på mellan 10 och 11 procent kan vi inte konkurrera med kvaliteten. Därmed jämförs vi mer med fodervete i Europa, säger Göran.

Proteinhalten på det svenska vetet är helt klart ett orosmoln på ekohimlen, enligt Göran Karlsson, och problemen kan bli större:

- Till nästa år kan vi få riktigt stor veteskörd i Sverige. Det högre priset på den ekologiska gödseln kommer mycket olägligt. I detta läge behöver man som odlare säkerställa proteinhalten och inte dra ner på gödslingen och handeln bör nu överväga proteinbetalning. Troligen kommer skillnaden på priset mellan vete och grynhavre att minska från skörd 2014.

Där man kan är det fortsatt läge ett satsa på raps och proteingröda.

- Marknadsläget för ekoproteingrödorna och rapsen är fortsatt god med höga priser och det förväntas hålla i sig till nästa skörd, avslutar Göran.
 
Gyllebo Gödning
 
Agriprim