Prognos för skörd 2014: blandad kompott
Prognos för skörd 2014: blandad kompott

Prognos för skörd 2014: blandad kompott


Göran Karlsson från Lantmännen Lantbruk ser en ljus framtid på längre sikt, men när det gäller skörd 2014 så kan prisbilden bli blandad. – På vissa ekogrödor kommer vi troligen ha brist, på andra överskott, säger Göran Karlsson.

Den ekologiska spannmålsmarknaden har dragits med ett överskott av ekologisk havre från skörd 2012 och 2013. Detta har präglat prisbilden och ekohavren har varit satt under press.

Göran Karlsson
- Hade vi inte haft exportaffären till USA, där vi lyft ut 12 000 ton ekohavre, så hade priset på den svenska marknaden varit ännu lägre. Men detta har räddat årets handel med ekohavre någorlunda. Förutsättningarna från skörd 2014 kommer troligtvis att bli annorlunda. Vi har en historiskt hög höstsådd veteareal totalt sett i landet, och detta gäller troligen också ekogrödan. Detta gör att priset på havren från skörd 2014 troligen kommer att stiga, då det finns mindre tillgång på marknaden, säger Göran Karlsson som är ansvarig för ekoförsäljningen hos Lantmännen Lantbruk.

Möjligheterna till export för ekohavren är fortsatt goda.

- Exporten är jätteviktig. Vi märker av att den amerikanska ekomarknaden går bra och att de har underskott på vissa områden. Intresset för att köpa svensk ekohavre är fortsatt stort. Den svenska grynhavren har varit väldigt uppskattad och kunden tycker att den är fantastiskt fin, säger Göran.

På grund av de stora sådda arealerna med vete så kan även importsituationen till Sverige förändras. Cirka 15 000 ton spannmål och proteingröda har importerats till den svenska marknaden i år.

- Det är troligen inte lika självklart med import från skörd 2014. Eftersom ekoveteskörden troligen kommer att bli betydligt högre i år och vi då kan täcka vårt eget behov. Det kan bli prispress på vetet. Lönsamheten i odlingen kommer bli mycket beroende av vilken kvalitet man kan få fram. Det blir troligen stor skillnad mellan kvarnvara och foderkvalitet på vetet, säger Göran.

På vissa områden ser det riktigt positivt när det gäller ekogrödan

- På KRAV-rapsen finns det all anledning att tro att premien kommer att vara fortsatt hög. Trots att rapsarealen ökat. För den som kan prioritera rapsen så kommer den att fortsätta vara en mycket intressant gröda. Vi har också brist på KRAV-matärt, men den behöver vi ha inlevererad till fabriken i Linköping. För trindsäden ser det också fortsatt positivt ut och det finns en god betalningsförmåga. Tuffast ser det ut för kornet. Där blir marknaden snabbt mättad och det finns inga möjligheter till export.

Det enorma draget som är på ekoprodukter just nu i handeln har inte riktigt spillt över på den ekologiska spannmålsmarknaden.

- Summan av det hela är att det är en blandning av riktigt positivt och prispress. Jag är övertygad om att de konsumentsignaler vi får om ett ökat intresse för ekologiskt är äkta och har kommit för att stanna. Men vi väntar fortfarande på det stora genombrottet på cerealier och bröd på ekomarknaden, avslutar Göran.
 
Gyllebo Gödning
 
Agriprim