Nomineringarna klara till Årets Ekorådgivare 2014
Nomineringarna klara till Årets Ekorådgivare 2014

Nomineringarna klara till Årets Ekorådgivare 2014

Nu står det klart vilka tre rådgivare som får göra upp om titeln Årets Ekorådgivare på Grand Hôtel i Stockholm på Ekogalan 2014 den 30 januari.

- Det känns oerhört kul att bli uppmärksammad på det här sättet, säger en av de nominerade, Thorsten Rahbeck Pedersen.

Läs mer om de andra nomineringarna och Ekogalan 2014>>


Årets EkoRådgivare

Instiftat av Lamtmännen Lantbruk, kontaktperson Torbjörn Wahlström, segmentschef handelsvaror, 0706-788400
Till en person som på ett initiativrikt sätt genom sin rådgivande roll bidragit till att öka lönsamheten, effektiviteten inom svenskt jordbruk. Nedan följer de tre nominerade rådgivarna.

1. Jan Hill:
Rådgivningsenheten Länsstyrelsen Västra Götaland
Med ett långvarigt engagemang och en djupgående kunskap i det mesta som rör ekologiskt jordbruk har Jan lotsat mången lantbrukare genom ekoproduktionens klurigheter och nålsögon. Att andelen ekologisk produktion är så hög i Västra Götaland är säkerligen för att Jan har ett finger med i spelet!
Kontakta Jan: 010-224 52 40, 070-346 12 95

2. Jon Orvendal:
Växtodlingsrådgivare, VäxtRåd
Med fokus på effektivisering i den ekologiska jordbruksproduktionen och ett stort engagemang har Jon snabbt blivit en rådgivare att räkna med inom den ekologiska rådgivningen. Jon belyser de ekonomiska faktorerna inom den ekologiska produktionen genom bland annat djupgående kalkyler som vägledning i lantbrukarens företagsbeslut.
Kontakta Jon: 010-556 19 81

3. Thorsten Rahbeck Pedersen:
Rådgivningsenheten, Jordbruksverket
Genom världsunika projekt har Thorsten framför allt förstorat småkrypens värld till mänskliga dimensioner så att vi bättre kan förstå hur dessa de minsta påverkar de stora sammanhangen i våra odlingssystem. Thorsten har satt fingret på en av våra viktigaste framtidsfrågor och påverkat rådgivningen för en ökad biologisk mångfald.
Kontakta Thorsten: 0706–943779.
 
Gyllebo Gödning
 
Agriprim