Orosmolnen: Bristen på ekogödning och låga proteinhalter
Orosmolnen: Bristen på ekogödning och låga proteinhalter

Orosmolnen: Bristen på ekogödning och låga proteinhalter


Göran Karlsson, ekoansvarig,
spannmål, Lantmännen

Just nu går trenden mot lägre priser på den internationella marknaden för spannmål. Det påverkar även den ekologiska marknaden. I USA är man på väg att bygga upp sina spannmålslager igen, men detta har ännu inte påverkat marknaden och prisbilden uppåt. I Nordamerika är vårbruket sent. I Europa ser det hyfsat bra ut, men sent på sina håll även här. I Ukraina har våren varit torr, men det är inte känt hur detta påverkat de ekologiska grödorna.

- Generellt för spannmålsmarknaden, både eko och konventionell är att den är väldigt lugn och avvaktande just nu. De flesta kunderna gjorde sina stora spannmålsinköp tidigt på säsongen och avvaktar nu, säger Göran Karlsson, ansvarig för handeln med ekospannmålen hos Lantmännen.

 

Det största orosmolnet inför spannmålsåret 2013 är enligt Göran vetet.

- Höstsådden var generellt sett 25-30 procent mindre. När det gäller ekologiskt tror jag att den siffran kan vara ännu lägre den höstsådda grödans status verkar också vara sämre än normalt. Det är bekymmersamt eftersom vetet är den bästa och mest lönsamma grödan för ekogårdarna. Samtidigt är det ju så att om tillgången minskar så brukar priset stiga, säger Göran.

 

Bristen på ekogödsel är annars det stora problemet för ekoproducenterna just nu.

- Näringstillförseln är en av de viktigaste frågorna inom ekoodlingen. Att det nu är stor brist på ekogödsel och att man inte löst tillförseln av råvara är mycket bekymmersamt. Att säkerställa tillgången på ekogödsel måste vara en av branschens absolut viktigaste frågor, säger Göran.


Görans käpphäst är även att försöka få upp proteinhalten i det svenska vetet.

- Det är väldigt stor skillnad på ett vete med en proteinhalt på 10 procent och 11-11,5 procent. Vi tar höga ekoveteskördar i Sverige jämfört med våra europeiska kollegor, men proteinhalten är alldeles för låg för att kunna konkurrera om de höga priserna på den internationella humanmarknaden. Det är synd, eftersom det finns en attraktionskraft i svenskt vete på exportmarkanden. Det står absolut överst på min önskelista att få upp proteinhalten i det svenska ekovetet, och det hänger ihop med gödslingen.
 
Gyllebo Gödning
 
Agriprim