Ekologiskt på frammarsch
Ekologiskt på frammarsch

Ekologiskt på frammarsch

- men ökad effektivitet nödvändigt för ekoproducenterna

Vete och oljeväxter är troligen bästa affären för de flesta odlare som fortfarande har valmöjligheter, men inför odlingsåret 2013 är det brist eller nära brist på de flesta ekogrödor. Samtidigt gäller det för den ekologiska spannmålsodlaren att stå väl rustad inför framtidens krav på prismässig konkurrenskraft genom att fundera i termer som effektivisering, ökad avkastning och bättre kvalitet.

Den ekologiska spannmålsmarknaden i Sverige är en underskottsmarknad, borträknat grynhavre. Det behövs fler producenter och mer areal.

- Samtidigt ser vi att tillväxten är beroende av prismässig konkurrenskraft gentemot konventionella alternativ. Det innebär generellt att man kan räkna med att den ekologiska premien kommer att sättas under press ända ut till producent. De ekologiska odlarna måste därför också möta framtiden med större effektivisering, bättre avkastning och högre kvalitet på den producerade ekologiska spannmålen, säger Göran Karlsson som är ansvarig för den ekologiska spannmålen hos Lantmännen.

För Lantmännen är ekomarknaden i hög grad inhemsk då fortfarande ca 2/3 av det man köper in går åt i foderfabrikerna. Närvaron på den internationella marknaden har dock ökat. Det gäller både som importör, men även som exportör.

- För att utveckla svensk ekoodling måste vi kunna hantera variationerna mellan åren och olika marknadssituationer. Då gäller det att vara närvarande med handel oavsett var den dyker upp, och det är vi, säger Göran.

Ekovete är mest lönsamt
Höstsådden är ungefär 30 procent mindre än året innan. Därför är en kvalificerad gissning att veteskörden 2013 kommer att vara mindre än 2012. Vete är den viktigaste ekogrödan i Europa och det är höstvete som är den mest lönsamma grödan att odla i Sverige. Det är även vete som kommer att ha störst efterfrågan till skörd 2013.
- Sverige har ett underskott på vete och importbehovet är ca 10 - 20 000 ton beroende på veteskördens storlek i Sverige. Det är vete som ger oss exportmöjligheter. Kvaliteten är dock A och O. Ju högre proteinhalt det svenska vetet har desto större är chansen till ett bra pris, säger Göran.
Helst ska nivån på svenskt höstvete ligga över 11 % och över 12 % för vårvete, för att vara attraktivt för kvarnarna. Förutsättningen är även att falltalet är bra.

Nära brist på råg
Den ekologiska rågodlingen i Sverige är på gränsen till för liten för att täcka efterfrågan här.
- Export av råg är inte aktuellt, men vi ska tillräckligt för Sveriges behov. Så länge vi balanserar jämnt mellan tillgång och efterfrågan på inhemska marknaden kommer vi att se ett hyfsat rågpris i Sverige i närheten av vetepriset.

Öka odlingen av ekologiskt korn
Odlingen av korn skulle kunna vara större.
- Vi har under de senaste åren inte alls kommit upp till efterfrågan. Det gäller både till fodermarknaden och till maltkornsindustrin.

Grynhavre på export
Marknaden för ekologisk havre/grynhavre kastas dramatiskt mellan underskott och överskott och prissvängningarna är stora.
- Här gäller det att vara närvarande på många marknader och det är Lantmännen. Vi ser fortsatt goda export möjligheter till skörd 2013.

Ekoraps en “cashcrop”
Det finns en mycket intressant marknad för svensk ekoraps i Sverige till livsmedel. Rapsen från skörd 2012 betalas mellan 7,20 till strax över 7,50 på den svenska spannmålsmarknaden
- Vi har under de senaste fem åren inte fått fram tillräckligt för det svenska behovet. Vi har en str kund på svensk ekoraps. Odlingen har helt klart utrymme att öka. Det finns även en premie för eko raps i Sverige jämfört med det europeiska fob priset. Lyckas man med ekorapsen så är det en riktig ”cashcrop” en ren plånboksgröda, säger Göran.
Även sådden av rapsen blev lidande i höstats och ekologiska våroljeväxter kan vara extra problematiskt.
- Förutom att det blev mindre sått så är jag rädd att rapsen tagit stryk av den tuffa vintern. Vem vill inte så oljeväxter när priset ligger över 7 kronor? För den som lyckas med våroljeväxter kan det vara en lönsam satsning. Men det är svårt att klara den från loppor och baggar.

Stort intresse för inhemskt protein
Den svenska odlingen av eko matärter har nu krympt till en nivå så det knappt täcker efterfrågan.
- Det ger ökade möjligheter till skörd 2013 för den som vill satsa här eftersom Lantmännen är i behov av fler odlare. Matärterna ska levereras till Cerealias anläggning i Linköping.
Intresset bland köparna är stort för inhemskt ekologiskt producerat protein och det är åkerböna som är den dominerande grödan på de svenska ekoåkrarna.
- Åkerbönorna har tagit över den svenska proteinodlingen allt mer. Utmaningen är att lagra in råvara med bra kondition. Lyckas man med detta är framtiden ljus för de ekologiska åkerbönorna.
Tidiga sorter och tidig sådd är viktigt när det gäller åkerböna.
- Klarar man det så blir det bingo. Vi har svårt att få tag på åkerböna av tillräcklig kvalitet, det kan vara knepigt efter skörden med torkningen.
 
Gyllebo Gödning
 
Agriprim