Årets Ekorådgivare 2013: Margareta Dahlberg!
Årets Ekorådgivare 2013: Margareta Dahlberg!

Årets Ekorådgivare 2013: Margareta Dahlberg!


Den som lyckas med vallen lyckas med ekoproduktionen, så satsa på den. Räkna också mer på hur mycket pengar du har över, istället för enbart på avkastning per ko. Välj vallfrö med omsorg och älska åkerböna, det är några av tipsen från Årets Ekorådgivare.

 

Margareta Dahlberg är en mycket uppskattad husdjursrådgivare som sysslat med ekologisk produktion inom mjölk- och nötköttsområdet sedan 80-talet. Hennes engagemang för den ekologiska odlingen väcktes redan som barn.


- Jag fick se konsekvenserna av användningen av sprutmedel när många av de gamla farbröderna som jobbat inom jordbruket med hanteringen en efter en gick bort i cancer. Själv blev jag i tidiga tonåren ställd som sprutmarkör medan min far satt på traktor och körde sprutan. Jag var arg för att mina gymnastikskor blev förstörda och då började jag fundera på att det som kunde förstöra ett par skor ju inte heller kunde vara nyttigt för människan och där började mitt intresse för alternativa odlingssätt, säger Margareta.

Hon blev färdig husdjursagronom 1980 och arbetade som lärare på Vretaskolan. Sedan 1999 har hon arbeta på LG-Husdjurstjänst som rådgivare fram tills alldeles nyligen och arbetar sedan februari hos HS Östergötland.

- Från början kunde jag aldrig drömma om att man skulle kunna livnära sig som ekologisk rådgivare. Mycket av tiden då gick åt till att få producenterna att över huvud taget intresserad sig för ekoproduktionen. Nu vet de flesta att det går bra att producera ekologiskt. Jag inte helt instämma i att de tidiga producenterna startade med ekoproduktion bara av ideologiska själ. Det ekonomiska incitamentet fanns för många med redan i ekoproduktionens linda, säger Margareta.

I dag tycker hon att många av producenterna har en lägre kunskapsnivå när man går in i produktionen, samtidigt finns det betydligt fler goda förebilder att lära sig av.

 

- Betessäsongen kräver lika mycket arbete som när korna står på stall och det är en omställning i tankesättet för de flesta. Samtidigt ser jag inga stora problem med betesdriften. Det går för det mesta bra, även i stora besättningar, men det kräver arbete och planering.


När det gäller djurhälsan ser hon inga markanta skillnader.

- Mer bete och grovfoder ger en hållbarare ko. Enskilda producenter får bättre djurhälsa när de går över till ekologisk produktion. Samtidigt ser vi ett ökande antal kalvförlamningar i ekoproduktionen som bekymrar mig. Det skulle kunna hänga ihop med att det kan bli obalans i mikromineralbalansen när man i högre utsträckning använder sig av egenproducerat foder. I avelsarbetet behöver man också värdera bra juver och starka ben, inte bara hög avkastning. Själv är jag förtjust i holstein i min rådgivning, säger Margareta.

Grunden i ekoproduktionen är ett bra vallfoder.

- Vallskörden ska gå kvickt. Bredspridning i plansilon och ordentlig packning är A och O. Den hygieniska kvaliteten är jätteviktig. Den som lyckas med vallskörden lyckas med ekoproduktionen. Mitt tips är att blanda skördar med olika proteinhalt för att på så sätt även kunna använda det vassaste fodret, slår Margareta fast.

Hon vill också slå ett slag för åkerbönan.

 

- Jag älskar åkerbönan! Den ger säkrare avkastning än ärt och högt råprotein. Vi har inte nått maxgränsen för inblandningen i foderstaten. Jag vet flera som ger 4 kilo och det går alldeles utmärkt. Det är jättebra att kunna minimera inköpen av protein. Åkerbönan kräver malning men är annars lätt att hantera, lätt att odla och en väldigt bra gröda, säger hon.


Margareta sitter även med i en internationell grupp för ekologiska rådgivare. En lärdom hon tagit med sig från den ekologiska mjölkproduktionen i Europa är att räkna mer på lönsamheten än avkastningen.

- Vi är lite väl fixerade vid kiloavkastningen här i Sverige. Räkna mer på hur mycket pengar du har över i stället för enbart maximal avkastning. Vi använder generellt sett också betydligt mer spannmål i foderstaterna än våra europeiska kollegor.

Några andra tips inför året?

- Välj vallfrö med omsorg och tappa inte bort baljväxterna, klöver och testa även lusern. Ta fyra vallskördar där det är möjligt. Ensileringsmedel är mer viktigt för ekobonden, särskilt i skördarna efter förstaskörden. Jag brukar säga att det krävs några saker för att bli en framgångsrik ekoproducent: Mod att prova, Gilla bete, staket, vallodling och lösgående djur och att man tål kontrollanter, avslutar Margareta.
 
Gyllebo Gödning
 
Agriprim