Mindre DON i ekologisk havre än i konventionell
Mindre DON i ekologisk havre än i konventionell

Mindre DON i ekologisk havre än i konventionell


DON-problematiken blir allt allvarligare för spannmålsproducenterna. Samtidigt verkar det som att de ekologiska producenterna klarar sig lite bättre, varför vet man inte riktigt.
- Tydligt är att DON är på väg att bli en ödesfråga och vi vet alldeles för lite i dagsläget, säger Göran Karlsson på Lantmännen.


 

DON i havren, och på senare tid även i andra grödor, benämns av experterna som en av svensk spannmålsodlings största ödesfrågor. Problemet har varit eskalerande, framför allt har allt fler områden drabbats, även om halterna i år är något mindre än 2011. Mest förekommande är problemen i västra Sverige. Samtidigt har nivåerna ökat i framför allt Närke och Mälardalen, vilket betyder att DON-problemet nu sprids österut.

Hälften så hög i eko

En tydlig trend är i alla fall att DON halten är lägre i den ekologiska havren än i den konventionella. En generell trend är att halterna är ungefär hälften så hög i ekologisk grynhavre, som i konventionell.

- Så är det, vi har tagit ett stort antal analyser från många områden i Sverige och även Finland och den generella trenden är att DON-halten är ungefär hälften så hög som i konventionell havre. Varför vet vi inte riktigt. Några teorier är att man är mer noggrann med plöjningen i ekologisk odling, att grödan är glesare och att man har mindre liggsäd, säger Göran Karlsson som är ansvarig för Lantmännens hantering av ekologisk spannmål.

Mer forskning behövs
Göran Karlsson efterlyser mer forskning på området:


- Vi vet alldeles för lite om DON i dag och jag ser det som kanske en av de viktigaste frågorna att satsa forskning på fram- över. Det är alarmerande att även andra grödor börjar angripas. Vi har även sett DON på vårvete och korn i år, säger Göran Karlsson.

Text & bild: Cecilia Ryegård
 
Gyllebo Gödning
 
Agriprim