Marknadsrapport ekologisk spannmål v 17
Marknadsrapport ekologisk spannmål v 17

Marknadsrapport ekologisk spannmål v 17


Intresset för KRAV spannmål är fortsatt stort i Sverige. Lönsamheten i odlarledet är historiskt hög och prisnivån är fortsatt stabil. Produktionsökningen till 2012 är dock begränsad och Sverige kommer att behöva fortsätta att importera vete. Marknadsutvecklingen för KRAV spannmål och prisbilden för skörd 2012 ser därför bra ut, speciellt i konkurrens med konventionell spannmål.

 

 

Marknadsläget
Känslan är att lägstanivån på världens råvarubörser och priserna i den fysiska handeln höjts.
Det påverkar både den konventionella marknaden och den ekologiska. Råvarorna har generellt blivit dyrare, vilket pressar alla aktörer som vill ha sin del av ”kakan”.

Oroväckande använder konsumenterna i västvärldens rikaste länder allt mindre av hushållens disponibla inkomster till mat. Enligt generella uppgifter ligger den siffran på ca 12-13 % och många konsumenter är intresserade av att köpa ännu billigare mat.
Samtidigt ser vi att försäljningen av KRAV produkter fortsätter att öka i Sverige och den ökar med ca 10 % per år och prognosen framåt är fortsatt ökning i samma takt. Coop annonserade nyligen att deras långsiktiga mål är att 51 % av deras produktsortiment på livsmedel ska vara ekologiskt. Liknade typ av långsiktiga mål kommer från andra håll. Hörde bl.a. att Västerås kommun kommer att satsa ännu mer på ekologiska produkter vid upphandling av råvaror.

Det innebär att råvarumarknaden i mångt och mycket är tvådelad. Där en del önskar betala allt mindre för maten med en annan grupp är beredda att betala mer. Polariseringen har därmed ökat.

Allmänt marknadsläge spannmål
Spannmålsmarknaden i världen präglas fortfarande av stor efterfrågan, inte minst fortsatt stort behov från Kina och det driver marknaden. Det allmänna ekonomiska läget är också något förbättrat och situationen i Grekland/Italien/Spanien/Portugal är nu mer under kontroll och investerare är mer positiva. Det påverkar klimat på världens spannmålsbörser och fondernas investeringar påverkar rörelserna i hög grad utöver rena fundamenta.

Mot detta ska ställas att lagren är relativt normala och prognosen för kommande sådd och skörd ser normala ut. Väderleken har varit gynnsam så här långt, speciellt i Nordamerika och oron i Europa för utvintring och torka, känns nu som lite överdriven.

Framöver är det framförallt den fortsatta väderutvecklingen som kommer att påverka prisutvecklingen, när nu den senaste USDA rapporten inte fick börserna att reagera.

Vårsådden är nu i full gång i Europa. I många länder är den avslutad, medan de norra delarna inte har påbörjat sådden. Generellt har sådden skett lite tidigare än normalt som följd av den varma perioden i mars och som en följd av att det varit torrt. De senaste veckornas kalla väder och nederbörd har dock stoppat upp vårsådden och i Sverige är det mycket kvar i Mellansverige, speciellt i de östra och norra delarna. Finland har ännu inte påbörjat vårsådden, vilket inte är onormalt på något sätt.

Marknadsläget för den ekologiska spannmålen i korthet;

• Från Lantmännen ser vi en tendens att allt mer ekologisk spannmål används på den egna gården och/eller säljs direkt till grannar med animalieproduktion.
• För perioden 2011/2012 fortsätter kundernas efterfrågan på svensk ekologisk spannmål att öka. Produktion ökar inte med motsvarande siffra och underskottet i Sverige fortsätter att öka. Det innebär att Sverige blir allt mer importberoende.
• Behovet i Sverige är fortfarande som störst av vete som kan användas som råvara i foderindustrin och vi räknar med större tillväxt inom animalieproduktionen än för användning till livsmedel.
• Efterfrågan på exporten gäller däremot främst till livsmedel där man uppskattar den svenska kvaliteten. Det gäller vete, råg och grynhavre. Och det gäller export till Danmark, Norge och till Tyskland och UK.
• Tillgången på åkerbönor/ärter har varit god och där är efterfrågan och tillgång mer i balans.
• Höstsådden har till skörd 2012 minskat dramatiskt i västra Sverige och då minst 25 % av alla KRAV certifierade lantbrukare finns i den delen av Sverige får man räkna med att produktionen av höstvete minskar i Sverige till skörd 12.
• Den ekologiska rapsen är en bristvara och Lantmännen ser ingen förändring inför 2012. Även där kan liten höstsådd areal i Väst påverka tillgången negativt.

Pris
Marknadspriset för den ekologiska spannmålen har generellt legat ganska stilla under lagerperioden från oktober 2011 och framåt.
De rörelser vi kunnat se gäller främst för grynhavre KRAV och råg KRAV där efterfrågan och marknadspriset från andra länder periodvis påverkat priset positivt.

För skörd 2011 betalar Lantmännen per den 23 april 2012 för Höstvete KRAV 3 020 SEK/ton, Vårvete KRAV 3 200 SEK/ton, Råg KRAV 2 900 SEK/ton och för Grynhavre KRAV 3 420 SEK/ton.

Terminspriserna för skörd 2012 ligger fortfarande på en historiskt hög nivå och borde av den anledningen vara attraktiva. Per den 23 april 2012 betalar Lantmännen för skördeleverans för Höstvete KRAV 2 730 SEK/ton, Vårvete KRAV 2 820 SEK/ton och för Grynhavre KRAV 2 700 SEK/ton.


Prognos
För återstående period av skörd 2011 är prognosen en ganska stabil prisutveckling. Vår bedömning är att den konventionella spannmålen är under större press än den ekologiska och premien för den ekologiska kan dock komma att öka. Chanserna för högre pris gäller framförallt grynhavre KRAV och Råg KRAV. Skulle tillgången på importvete minska så kan det också påverka priset och efterfrågan på vete av gammal skörd!

Inför skörd 2012 och inför kommande skördeår behöver vi minska vårt importberoende. Import behöver inte vara negativt, men det är inte bra om tillväxten i Sverige blir helt beroende av inköp från andra länder.
Vi behöver därför öka den ekologiska spannmålsproduktionen i Sverige av framförallt vete och grynhavre. Om inriktningen hela tiden är livsmedelskvalitet har vi möjlighet för både inhemsk förbrukning och för export.

Andelen nya KRAV odlare i Sverige ökar, men inte i den omfattning vi skulle behöva till skörd 2012. Detta tillsammans med mindre areal höstvete KRAV än förväntat gör att vi med normalavkastning på svenska grödor kommer att ha en begränsad produktionsökning.
Signaler om problem med utvintringsskador kommer från andra länder i Europa och det påverkar sannolikt tillgången på ekologisk spannmål i t.ex. Tyskland.

Allt detta gör att vår bedömning är fortsatt konkurrenskraftiga priser till skörd 2012 för KRAV spannmål i Sverige jämfört med den konventionella spannmålen.

Göran Karlsson
Produktmarknadschef havre/oljeväxter/trindsäd
2012-04-23

Denna marknadsinformation har tagits fram av Lantmännen ek för, Division Lantbruk. Syftet med marknadsinformationen är att ge allmän information till våra kunder och utgör inte något investeringsråd eller personlig rekommendation.
 
Gyllebo Gödning
 
Agriprim