Marknadsrapport eko 2012-03
Marknadsrapport eko 2012-03

Marknadsrapport eko 2012-03


Nu lanserar Lantmännen terminspriser på ekologisk spannmål skörd 2012. Utvecklingen av marknaden i vår påverkas starkt av hur mycket ekologisk import som kommer in från Östeuropa. Importkvoten är begränsad och högintressant även för konventionella aktörer.

m

 


 

 

Marknadsläge

Ekologiska produkter från Kazakstan har nu nått Europa, men 2-3 månader senare än normalt, på grund av brist på järnvägsvagnar. Tillgången på ekologisk spannmål är tillräcklig för närvarande och många aktörer avvaktar nu och vill veta hur mycket ekologisk import som kommer in på importkvot.
Ekologiskt vete och korn från Ryssland och Ukraina har varit utestängda på grund av att importkvoterna under hösten tog slut tidigt i augusti. Per 5 januari 2012 har EU släppt en ny importkvot på 1,1 milj ton vete. Den tog nästan slut vid första ansökningsomgången. Det visar att det är högintressant att importera konventionell och ekologisk spannmål från Svarta Havet och då blir det konkurrens om kvoten. Det kommer att dröja några veckor tills vi vet hur många ekologiska handlare som sökt och fått kvot.

Priser
Prisnivån ligger kvar på samma nivå, rakt över hela linjen. Tyska Fodervete priser ligger på € 320-330 per ton. Grynhavre levererat till kund ligger på € 400, såväl i Skandinavien som i Tyskland. Priset på råg i Tyskland ligger på € 330-360, det finns skaplig tillgång.
Det finns fortfarande ingenting som utmanar den sedan skörden rådande prisnivån på ekologisk spannmål. Premien för ekologisk spannmål är högre jämfört med skörd 2010. Anledningen är svårigheterna med import från östra Europa.
Nu lanserar Lantmännen terminspriser på ekologiskt vete, havre och korn för skörd 2012. Vi lägger en premie på Matif vete och valutan påverkar också nivån på terminspriset dag för dag. Den ekologiska premien för skörd 2012 är givetvis väldigt svår att bedöma i dagsläget och kommer ändras över tid.

Prognos
För att det skall bli en prissänkning så krävs det att någon part har mycket spannmål att sälja och väljer att prisa in sig i marknaden. För årets ekologiska marknad är importmöjligheter från Ryssland och Ukraina avgörande för prisnivån. Nu ser det ut som om vårens importkvot tar slut fort och redan i januari. De offerter på ekovete som lämnats i december har legat runt USD 400 CIF Europeisk hamn, dvs drygt € 300-€ 310. Efter hantering och leveranser så utmanar troligen inte dessa priser den rådande prisnivån. Vi vet att det finns mycket rysk och ukrainsk ekologisk spannmål, men eftersom importkvoten tog slut, så blir det troligen ingen konkurrens genom prissänkningar. Import utan kvot kostar € 95 per ton i tull.
För att priserna skall stiga krävs det att det blir en synbar brist på någon produkt. För vårens marknad är frågan om tillräckligt mycket ekologisk spannmål har importerats redan nu eller ej. Genom våra egna handelskontakter vet vi att många aktörer sökt kvot, men vi vet inte hur mycket olika handlarna faktiskt har köpt. Det kommer att bli synligt under senvåren. Skall man summera läget så ser det ut som priserna kommer hålla sig relativt stabila fram till åtminstone april-maj.

Göran Karlsson blir ny Produktmarknadschef för ekologisk spannmål från den 1 februari
Jag vill därför passa på att tacka för er leverantörer för ett givande samarbete. Göran har länge följt den ekologiska marknaden, som inköpschef spannmål på gamla Odal och som min nära kollega under senare år. Det känns bra att lämna ekoaffären i så goda händer. Vi fokuserar nu på att introducera Göran till Lantmännens internationella handelspartners på ekologisk spannmål. Själv kommer jag att börja nytt jobb på Landsbygdsdepartementet under februari. Det skall bli spännande att få fortsätta att arbeta med lantbruksfrågor, men utifrån helt nya perspektiv.

Anneke Svantesson
Produktmarknadschef råg och ekologisk spannmål
2012-01-18
 
Gyllebo Gödning
 
Agriprim