Ekogalan 2012: Nomineringarna klara till ”Årets Rådgivare”
Ekogalan 2012: Nomineringarna klara till ”Årets Rådgivare”

Ekogalan 2012: Nomineringarna klara till ”Årets Rådgivare”


Nu är nomineringsarbetet även klart i kategorin ”Årets Ekorådgivare”, ett pris som delas ut i samband med att Ekoweb genomför sitt marknadsseminarium och Ekogalan den 26 januari på Grand Hotel i Stockholm. De nominerade är Jon Orvendal (VäxtRåd) Per Ståhl (HS Rådgivning Agri AB) och Dirk van der Krogt (Ekologiska Lantbrukarna). Många förslag på uppskattade rådgivare runt om i landet har kommit in till Jurygruppen och engagemanget i frågan har varit stort med många vältaliga motiveringar.

- Ekoodlingen har haft en enorm utveckling de senaste åren. Tekniken går framåt och innovationerna är många. Att lotsa lantbrukare till bra odlingssystem och metoder inom ekologisk odling är otroligt viktig, säger Bertil Hult från Lantmännen Lantbruk, som är ledamot i den jury som utser nomineringarna och den slutliga vinnaren.

Lantmännen Lantbruk är huvudsponsor till priset och jurygruppen består av företrädare för Ekoweb och Lantmännen Lantbruk. Efter långa överläggningar har juryn slutligen enats om tre nominerade kandidater till priset. Lantmännen Lantbruk ser en stor nytta med att uppmärksamma duktiga ekorådgivare under Ekogalan:

- Behovet av ekologisk spannmål ökar både till foder och industri. Marknaden växer och duktiga rådgivare har en förmåga att följa med i utvecklingen till förmån för sina kunders företagande. Det är självklart för oss att vi vill stimulera framstående rådgivare att fortsätta utvecklas och bidra till ett effektivare ekologiskt lantbruk, säger Bertil Hult.

De nominerade är:

Jon Orvendal (VäxtRåd): Med engagemang och fokus på effektivisering i den ekologiska jordbruksproduktionen har Jon snabbt blivit en rådgivare att räkna med inom den ekologiska rådgivningen. Jon belyser de ekonomiska faktorerna inom den ekologiska produktionen genom bland annat djupgående kalkyler som vägledning i lantbrukarens företagsbeslut.

Per Ståhl (Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB): Med 11 års odelat fokus på ekologisk rådgivning har Per haft en mycket stor inverkan för genomslag och spridning av ekologisk rådgivning. Att utveckla och stödja kundens förmåga att driva företaget framåt är Pers signum.

Dirk van der Krogt (Ekologiska Lantbrukarna): Med sitt breda perspektiv och goda kunskaper i både ekonomi, marknad och marknadsföring har Dirk blivit en oerhört värdefull resurs för ekoproducenterna när det bland annat gäller att ekonomiskt värdera de ekologiska mervärdena förhandling med förädlingsindustrin.
 
Gyllebo Gödning
 
Agriprim