Lantmännen Lantbruk och Gyllebo Gödning stödjer Ekogalan 2012
Lantmännen Lantbruk och Gyllebo Gödning stödjer Ekogalan 2012

Lantmännen Lantbruk och Gyllebo Gödning stödjer Ekogalan 2012


Länk till inbjudan (blädderbar pdf, 4 sidor), här>> 

Lantmännen Lantbruk och Gyllebo Gödning, delägt dotterbolag i Lantmännenkoncernen, går in som samarbetspartner och delfinansiär i Ekogalan som genomförs i spegelsalen på Grand Hotel i Stockholm den 26 januari 2012.

Arrangemanget är en satsning som genomförs av Ekoweb, ledande på marknadsinformation från ekobranschen. Ekogalan kommer att avsluta Ekowebs marknadsseminarium, där den senaste statistiken från ekoförsäljningen 2011, import/export, läget på råvarumarknaden, en prognos för 2012 mm kommer att presenteras.

Under Ekogalan kommer prisutdelning ske i tre kategorier: Årets rådgivare, Årets ekoföretag och Årets Mylla till hylla-pris. Lantmännen Lantbruk och Gyllebo Gödning går in som sponsor till kategorin "Årets Rådgivare".

- Vi tycker att det är viktigt att göra något för branschen och ville haka på det här initiativet. Vi vill visa att vi satsar på det ekologiska segmentet och vi tycker det är ett fint tillfälle att uppmärksamma någon av alla de rådgivare som gör bra insatser på ekosidan, säger Bertil Hult som är vd för Gyllebo Gödning.
 
Gyllebo Gödning
 
Agriprim