Marknadsrapport eko v 44
Marknadsrapport eko v 44

Marknadsrapport eko v 44


 
Kunderna på foderhavre KRAV har nu justerat upp gränserna för DON en bit. Poolpriserna kommer i början av december. Marknadspriserna på ekologiskt fodervete ligger fortfarande runt 3 kr/kg, men ryskt vete är billigare. Vi behöver mer maltkorn KRAV.

Marknadsläge
Det finns fortfarande inga handlare som kan offerera för omedelbar leverans av importvara. Tidigt gjorda exportbåtar börjar nå Västeuropa, men det erbjuds inga nya fria kvantiteter för fysisk leverans. Marknaden sker fortfarande i huvudsak lokalt. Prisnivån i handeln är i princip samma i Tyskland, Danmark och Sverige. Handeln sker därför lokalt och viljan att betala frakten för att exportera eller importera är liten.

Priser
Prisnivån ligger kvar på samma nivå, rakt över hela linjen. Offertpriser på fodervete på allt från € 310-340 för ekovete just nu i större båtlaster. Grynhavre och maltkorn levererat till kund ligger på € 400, såväl i Skandinavien som i Tyskland. Priset på råg visar något av en ökande tendens och priset i Tyskland nu är € 355 levererat till kund.

Årspoolen KRAV står öppen för spontanleveranser under hela november. Därefter stängs möjligheten att leverera i poolen. Den 1 december lanseras spotpriser på KRAV spannmål. Slutbetalning i poolen sker i början av december.

Prognos
För att det skall bli en prissänkning så krävs det att någon part har mycket spannmål att sälja och väljer att prisa in sig i marknaden. För årets ekologiska marknad är importmöjligheter eller inte från Ryssland och Ukraina avgörande för prisnivån i vår. Rysk fodervete har offererats CIF England på € 260 per ton, men med en tull på € 95 blir det ointressant. Med begränsade importkvoter kommer de inte in i EU marknaden för närvarande. Skulle det komma in på importkvoter med € 12 i tull, så är den inne i EU tidigast i februari-mars 2012.

För att priserna skall stiga krävs det att det blir en synbar brist på någon produkt. Under senare år har köparna blivit mer försiktiga med att köpa dyrt för långt fram i tiden. Detta beror på att priserna inte bara i ekologiskt utan även på konventionell spannmål är så mycket rörligare. Detta gör att vi de senaste åren haft höga priser, men att de inte stigit till fantasinivåer, något som kunde ske för fem-sex år sedan.
Importpriserna har inte fått något genomslag fortfarande. Kazakstanskt vete ligger till stora delar kvar i Kazakstan, då det är ont om järnvägsvagnar. Varan är skördad men kommer inte fram. Vi hör om logistik problem även i Rumänien.

Lantmännen har nu gjort rejäla förändringar i recepten och produktionen av ekologiskt färdigfoder, med anledning av höga halter DON i årets havre. Olika djurslag är olika känsliga och unga djur är alltid känsligare för DON. Genom att ändra inblandning eller helt ersätta havren, ser det ut som att vi kommer att kunna höja gränsen för DON i foderhavre KRAV till 3000 ppb. Flertalet men inte alla ekologiska havrepartier klarar den gränsen. . Detta gäller så länge vi inte får in andra foderråvaror med förhöjt DON.

Fördelen med färdigfoder är att havren bara går in i en liten och exakt andel och att fodret är optimerat för ett bestämt djurslag Vi kan däremot inte sälja havre på så pass högt DON ut till lantbrukskunder. Den som använder egen havre eller handlar mellan gårdar bör också ta DON analys på havren i år, för att säkerställa att halten inte är för hög och skadar djuren.
Från och med 17 oktober krävs DON analys för att få leverera KRAV havre, foder och gryn. Det är DON värdet som avgör användning och därmed priset på havre. Gör analys på ditt gårdsprov av havre.
Vi behöver mer maltkorn KRAV, ta maltkornsanalys på ditt korn.

Anneke Svantesson
Produktmarknadschef råg och ekologisk spannmål
2011-11-07
 
Gyllebo Gödning
 
Agriprim