Marknadsrapport eko v 41
Marknadsrapport eko v 41

Marknadsrapport eko v 41


Marknadspriserna på ekologiskt fodervete ligger fortfarande runt 3 kr/kg. För främst grynhavre och maltkorn är priset högre. Kvarnvetet säljs fortfarande på högre pris, men det finns god tillgång för import.

Marknadsläge
 

Oförändrat läge sista månaden. Östra Europa har skördat + 15 % mer än en normal skörd. Det börjar komma fram lite mer offerter i marknaden på 3000 tons båtar. Holländska handelshus plockar in det tonnaget för vidare försäljning, det är främst vete och korn som erbjuds. Men leveranserna är kraftigt försenade och importvaror finns fortfarande inte här fysiskt. Tyska köpare letar kvalitetsvaror, men är inte så aktiva på foderspannmål nu då det finns lokalt.


Priser
Det förekommer offertpriser på fodervete på allt från € 310-335 för ekovete just nu i större båtlaster. Grynhavre och maltkorn levererat till kund ligger på € 400, såväl i Skandinavien som i Tyskland. Priset för bönor, ärtor och lupiner ligger fortfarande runt € 360 i Tyskland. Sojapriserna är något högre i år vilket egentligen motiverar ett pris på ca € 400, på t ex åkerböna.

Noterbart är också att det just nu råder samma prisnivå på genomförda affärer i Tyskland, Danmark och Sverige. Det innebär liten handel, då ingen just nu har lust att betala frakten för export/import.
Under tredje kvartalet påverkas det ekologiska priset starkare av prisförändringar i den konventionella marknaden. Därutöver söker alla ekohandlare information om tillgången på ekologisk spannmål av olika grödor och kvalitet. Det är tillgången i förhållande till utbudet som styr storleken på den ekologiska premien och varje gröda har sin egen balans. Den ekologiska premien etableras först när vi vartefter får affärer gjorda.

Prognos
Kvalitets och leveransproblem, tillsammans med skapliga skördar gör att det går långsamt att få fram en tydlig prisbild. Det är inget ovanligt i och för sig, det händer vissa år. Den vikande prisnivån på konventionell spannmål spär på osäkerheten. Handeln ovan är ”lite i taget” och det är inte självklart att dessa priser kommer stå sig senare.

För ekologisk spannmål finns det en uppåtkraft i priset på grund av kvalitetsproblem. Det som kan trycka priset nedåt är rekordskördarna i öst. På kort sikt exporterar Rumänien, Slovakien och Kazakstan (tullfritt hög protein vete) skördarna där är högre än normalt och de exporterar hela sin produktion.

Importpriserna har inte fått något genomslag fortfarande. Kazakstanskt vete ligger kvar i Kazakstan, då det är ont om järnvägsvagnar, varan är skördad men kommer inte fram. Vi hör om logistik problem även i Rumänien. Det finns ingen aggressiv försäljning av dessa varor än. Det finns gott om vara, vilket så småningom kommer att visa sig i utbud även här, men frågan är när om ens före jul?

Villkoren för havre, styrs helt av DON-halten, föregående marknadsrapport eko v39 handlade bara om havre och informationen där är fortfarande giltig. Det finns gott om ekologisk havre i Sverige, men frågan är hur mycket som blir gryn och hur mycket som blir foder. Från och med 17 oktober krävs DON analys för att få leverera KRAV havre, foder och gryn. Det är DON värdet som avgör användning och därmed priset på havre. Gör analys på ditt gårdsprov av havre.

Även för maltkorn KRAV finns en god marknad, ta maltkronsanalys på ditt korn också.

Anneke Svantesson
Produktmarknadschef råg och ekologisk spannmål
2011-10-12
 
Gyllebo Gödning
 
Agriprim