Marknadsrapport eko v 36
Marknadsrapport eko v 36

Marknadsrapport eko v 36


Priset på ekologisk spannmål ser ut att stanna på en nivå runt 3 kr/kg i alla fall under hösten. Det kan bli ett lägre pris i vår förutsatt att ukrainsk och rysk ekospannmål kan tas in på importkvot med låg tull. Större problem med DON även i ekologisk havre i år.

 

Marknadsläge

Östra Europa väntar mycket goda skördar, prognos + 15 % på en normal skörd. Det börjar komma fram lite mer offerter i marknaden på 3000 tons båtar. Holländska handelshus plockar in det tonnaget för vidare försäljning, det är främst vete och korn som erbjuds. Tyska köpare letar kvalitetsvaror, men är inte så aktiva på foderspannmål nu då det finns lokalt.

Priser
Det förekommer offertpriser fodervete på allt från € 310-335 för ekovete just nu i större båtlaster.
Det intressanta för priset spot i Tyskland och Sverige just nu är dock var den offererade veten finns fysiskt. Den är inte tillgänlig fysiskt förrän kanske om 2-8 veckor. De affärer som sker i Skandinavien och Tyskland nu ligger i praktiken nära förra årets nivå tills aktörerna vet mer. Eventuella förändringar i prisnivån ser ut att dröja ytterligare några veckor.

 

 

Den här tiden på året när en helt ny skörd skall in i marknaden, är prisbilden som mest oklar. Under tredje kvartalet påverkas det ekologiska priset starkare av prisförändringar i den konventionella marknaden. Därutöver söker alla ekohandlare information om tillgången på ekologisk spannmål av olika grödor och kvalitet.


Det är tillgången i förhållande till utbudet som styr storleken på den ekologisk premien och varje gröda har sin egen balans. Den ekologiska premien etableras först när vi vartefter får affärer gjorda. Det kan ibland ta tid och det är farligt att så här års stirra för mycket på priset i enskilda mindre affärer.

Av den anledningen köper Lantmännen under kvartal 3 KRAV spannmål endast i poolen. Skulle vi tvingas köpa stora mängder på fasta priser utan en klar prisbild skulle vi tvingas skydda oss för risk och därför agera prissänkare. Det önskar vi inte. Även om det kortsiktigt vore trevligt för köpare av ekologisk spannmål, så behövs ju bra priser eftersom vi faktiskt behöver få fram mer ekologisk spannmål i Sverige.

Prognos
För ekologisk spannmål finns det en uppåtkraft i priset på grund av kvalitetsproblem. Det trycker upp priset på vissa kvaliteter men kan dra med sig övriga produkter. Det som kan trycka priset nedåt är rekordskördarna i öst. På kort sikt exporterar Rumänien, Slovakien och Kazakstan (tullfritt hög protein vete) skördarna där är högre än normalt och de exporterar hela sin produktion.
Den faktor som skulle kunna ge ett skift nedåt i ekofoderpriserna senare under marknadsåret är om importkvoter blir tillgängliga med € 12 per ton i tull. Det finns mycket rysk och ukrainsk ekospannmål som vill in i Europa. Troligen händer inte det förrän efter nyår eller senare, om det händer.
Om ca en månad bör importpriserna få ett större genomslag i prisnivån på foder. För kvalitetsprodukter som kvarnråg grynhavre, maltkorn ser priserna ut att kunna bli bra. I dagsläget är prisbilden ganska stadigt fjolårets.
För grynhavren finns nu flera faktorer som påverkar marknaden. Finland som är en stor producent av ekologisk havre, har i stort sett en bra skörd. I Sverige ser skörden ut att bli relativt god på havre. Det som är oroande nu är att fusarie toxinet DON ligger för högt i många partier av ekologisk grynhavre, inte bara i västra Sverige utan även i Östergötland. Detta kan ge brist på grynhavre som håller måttet.

Hela spannmåls branschen i Sverige har enats om att provta varje inleverans på DON och avräkna efter det. Gränsvärdet för Livsmedel inom EU är 1750 mikrogram/kg. Många leveranser av grynhavre ekologisk ligger i år på 2-3000 mikrogram och enstaka leveranser på 5000 mikrogram. I samma områden finns också många partier med låga värden.
För inleverans efter skörd kommer det krävas gårdsprov på varje gårdspost, före leverans. Detta för att vi skall kunna sortera bättre på DON. Med anledning av det rådande läget är vi tacksamma för alla som kan lagra grynhavre KRAV hemma och snabbt få fram gårdsprov på denna.

För godkänd grynhavre gäller max 1750 mikrogram. För foderhavre är gränserna för olika djurslag varierande från lägre än livsmedel till högre. Gränsen för foderhavre KRAV kommer att avgöras av vilka foder som produceras och andra ingående fodermedels halt av DON. Den kommer att ligga lägre än för konventionell foderhavre eftersom vi har färre användningsområden. Gränsen för foderhavre KRAV kommer att justeras slutgiltigt vid poolprisbetalning.

Anneke Svantesson
Produktmarknadschef råg och ekologisk spannmål
2011-09-09
 
Gyllebo Gödning
 
Agriprim