Affärsidé
Affärsidé

Affärsidé


Affärsidén hos Gyllebo Gödning är att tillverka och blanda organiskt baserade gödselmedel, samt bedriva trading och vidareförsäljning. Majoriteten av gödselmedlen är godkända för ekologisk produktion och KRAV-märkta.

Målgruppen är i första hand lantbrukare med inriktning på Kravgodkänd ekologisk odling, men Gyllebo Gödning skall även legotillverka långsamverkande specialgödning för konsumentmarknaden samt till grönytekunder, som till exempel parker, sportanläggningar och kyrkogårdar. 

 
Gyllebo Gödning
 
Agriprim