Biofer 6-3-12+7 Ekogödsel till potatis och grönsaker
Biofer 6-3-12+7 Ekogödsel till potatis och grönsaker

Biofer 6-3-12+7

 

 

Gödsel till potatis och grönsaker

 

Biofer 6-3-12+7 är den optimala gödseln till potatis och grönsaker på lite lättare jordar. Mixen mellan NP och K stämmer bra överens med potatisgrödans behov av de olika näringsämnena. Den är klorfattig eftersom kalium föreligger i sulfatform.
Biofer 6-3-12+7 kombinerar riktigt bra effekt med enkel hantering och relativt lågt pris. Den är pelleterad och kan både kombisås och bredspridas med konventionella maskiner.
Biofer 6-3-12+7 innehåller hela 6,9 % svavel vilket gör den intressant som komplement i svavelkrävande grödor.

 

Produkten levereras i 750 kgs storsäck och och pall med 900 kg (30 x 30 kgs säck).

 

Mer produktinformaion här>>

 
Gyllebo Gödning
 
Agriprim